خیمه ی یاد تو ای یار، بهشت من است

دی شیخ با چراغ بسی گشت -چشم خویش/ ای "بی چراغ"! بیش مرنجان، نگرد نیست....

مهر 93
1 پست
مهر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست