خیمه ی یاد تو ای یار، بهشت من است
دی شیخ با چراغ بسی گشت -چشم خویش/ ای "بی چراغ"! بیش مرنجان، نگرد نیست....


حـــدیــث
آرشــــیــو


نویسندگان


لینک ها


تبادل لوگو